facturatie programma voorraadbeheer en stockbeheer software inventory software and stock control management gestion commerciale stock, inventaire, economat et facturation
logiciel de gestion de stock, gestion commerciale , inventaire et facturation
logiciel de gestion des factures et gestion des clientsProgrammation, web sites, software  VB ASPProgrammation, Analyse,  Website  creation
 
Facturatie en voorraadbeheer
Stock control and invoice management
Facturation et gestion de stock
Gestión de existencias y facturación
Gestione del magazzino e fatturazione
Lagerverwaltung und fakturierung
Gestão de Stocks e Facturação
MEERTALIG SOFTWARE

Versie Evolution: 99 EUR

Deze versie bevat de volgende modules :

Beheer klanten.
Beheer en afdrukken van facturen.
Beheer van bestellingen en afdrukken van bestelbonnen.
Beheer en afdrukken van prijsoffertes.
Beheer en afdrukken van verzendingsnota's, pakbons.
Berekenen van de totalen, BTW, voorschotten, winstmarges, gewichten.


Verzenden van documenten per E-mail
Beheer betalingen
Documenten kopiëren naar andere documenten
Lijsten afdrukken
Historisch overzicht van de laatste verkoopprijzen
Beheer producten


De versie « Evolution » is bestemd voor zelfstandigen of kleine ondernemingen die prestaties en producten factureren met optie voorraadbeheer.

De gebruiker heeft de mogelijkheid een zwaardere versie aan te schaffen zonder zijn gegevens te verliezen.


Meertalig : 7 talen (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

Version Evolution: 99 EUR

Included in the Lite Version :

Customer management.
Manage and print your Invoices.
Manage and print your Orders.
Manage and print your Price offers.
Manage and print your Waybills.
Calculate Totals, Taxes, Deposit, Margin, Weight .

Sending documents by E-Mail
Payment management
Copy a document to another
Print the reports
Calculate Products Last-Prices
Product management


The Evolution version is intended for independent traders anopmall businesseswho invoice for products anopervices but do not want to manage their inventory.
Users have the option of upgrading to a higher version without losing their data.

Users have the option of upgrading to a higher version without losing heir data.


Completely multilingual: 7 languages (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

DOWNLOAD hier de DEMO versie

voorraadbeheer (stockbeheer) en facturatie software
Free DOWNLOAD the DEMO version

stock control, inventory and invoicing software


Versie Stock Basic: 149 EUR

Deze versie bevat de volgende modules :

Beheer klanten.
Voorraadbeheer en inventaris.
Beheer en afdrukken van facturen.
Beheer van bestellingen en afdrukken van bestelbonnen.
Beheer en afdrukken van prijsoffertes.
Beheer en afdrukken van verzendingsnota's, pakbons.
Berekenen van de totalen, BTW, voorschotten, winstmarges, gewichten.


Verzenden van documenten per E-mail
Beheer betalingen
Documenten kopiëren naar andere documenten
Lijsten afdrukken
Historisch overzicht van de laatste verkoopprijzen
Beheer producten


De versie « Stock Basic » is bestemd voor zelfstandigen of kleine ondernemingen die prestaties en producten factureren.
Met deze versie is het mogelijk de voorraad te beheren en over een permanente inventaris te beschikken.
De mogelijkheid bestaat eveneens om een “stock alarm” in te stellen en een lijst te genereren met producten die moeten besteld worden.De gebruiker heeft de mogelijkheid een zwaardere versie aan te schaffen zonder zijn gegevens te verliezen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid een zwaardere versie aan te schaffen zonder zijn gegevens te verliezen.


Meertalig : 7 talen (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

Version Stock Basic: 149 EUR

Included in the Lite Version :

Customer management.
Stock control and inventoy.
Manage and print your Invoices.
Manage and print your Orders.
Manage and print your Price offers.
Manage and print your Waybills.
Calculate Totals, Taxes, Deposit, Margin, Weight .

Sending documents by E-Mail
Payment management
Copy a document to another
Print the reports
Calculate Products Last-Prices
Product management


The Basic Stock version is intended for independent traders anopmall businesses who invoice for products anopervices.
Using this version, it is possible to manage stock and create a permanent inventory.
It is also possible to establish buffer inventories and generate a list of products to be ordered.
Users have the option of upgrading to a higher version without losing their data.

Users have the option of upgrading to a higher version without losing heir data.


Completely multilingual: 7 languages (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

DOWNLOAD hier de DEMO versie

voorraadbeheer (stockbeheer) en facturatie software
Free DOWNLOAD the DEMO version

stock control, inventory and invoicing software


Versie Premium: 299 EUR

Deze versie bevat de volgende modules :

Beheer klanten.
Voorraadbeheer en inventaris.
Beheer en afdrukken van facturen.
Beheer van bestellingen en afdrukken van bestelbonnen.
Beheer en afdrukken van prijsoffertes.
Beheer en afdrukken van verzendingsnota's, pakbons.
Berekenen van de totalen, BTW, voorschotten, winstmarges, gewichten.


Verzenden van documenten per E-mail
Beheer betalingen
Documenten kopiëren naar andere documenten
Lijsten afdrukken
Historisch overzicht van de laatste verkoopprijzen
Beheer producten


De versie « Premium» is bestemd voor zelfstandigen of ondernemingen die prestaties en producten factureren, en die vooral snel en comfortabel willen vooruitgaan dankzij een telefonische assistentie.
Vanaf deze versie is het mogelijk uw voorraad te beheren en te beschikken over een permanente inventaris.
De mogelijkheid bestaat eveneens om een “stock alarm” in te stellen en een lijst te genereren met producten die moeten besteld worden.In deze versie is het beheer van BTW-codes voor nationale, intracommunautaire, extra communautaire en co-contractant facturatie voorzien, en er bestaan algemene rekeningen (boekhouding) voor een eventuele link met uw boekhouding.
De geavanceerde zoekfunctie met meerdere criteria laat toe de lokalisatie van producten te beheren en een zeer diepgaande rangschikking toe te passen a.d.h.v. additionele velden.
U vindt snel uw klanten terug met de geavanceerde zoekfunctie a.d.h.v. de aanwezige velden in de klantenfiche en de additionele velden.De geavanceerde zoekfunctie laat toe documenten terug te vinden a.d.h.v. het totaal bedrag (“matching”) of betaling incl. BTW of excl. BTW, trefwoord, betalingsreferentie.Vanaf deze versie beschikt u over een historiek van ‘klanten per product’ en ‘producten per klant’.
Vanaf de versie Premium beschikt u over een systeem voor het beheer van niet-betalers en een automatisch systeem voor het genereren van aanmaningsbrieven (3 niveaus, teksten te parameteriseren).Alle documenten (prijsoffertes, facturen, bestelbonnen) kunnen verzonden worden via e-mail.

De gebruiker heeft de mogelijkheid een zwaardere versie aan te schaffen zonder zijn gegevens te verliezen.


Meertalig : 7 talen (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

Version Premium: 299 EUR

Included in the Lite Version :

Customer management.
Stock control and inventoy.
Manage and print your Invoices.
Manage and print your Orders.
Manage and print your Price offers.
Manage and print your Waybills.
Calculate Totals, Taxes, Deposit, Margin, Weight .

Sending documents by E-Mail
Payment management
Copy a document to another
Print the reports
Calculate Products Last-Prices
Product management


The Premium version is intended for independent traders or businesses who invoice for products anopervices and, above all, wish to progress quickly and easily thanks to the inclusive telephone assistance service.
Using this version, it is possible to manage stock and create a permanent inventory.
It is also possible to establish buffer inventories and generate a list of products to be ordered.
In managing the ledgers, it is possible to set parameters for layouts and operations specific to the document type.
There is a function for managing VAT rates for national, intra-community, extra-community, co-contractor and general accounts invoicing (accounts plan) or any eventual link with accounting.
The multi-criteria advanceopearch function allows users to manage product localisation and allows highly advanced listings using the additional fields.
The advanceopearch function allows users to find customers using most of the fields on the form, including the additional fields.
The advanceopearch function allows users to find documents by total sum (matching), deposits inclusive or excluding all taxes, keyword, payment reference.
Using this version, users have a history of customers per product, or products per customer.
Using the Premium version, users have a system for managing unpaid invoices and an automatic reminder generator (three levels of reminder, adaptable text)All documents (price offers, supplier orders) can be sent by e-mail

Users have the option of upgrading to a higher version without losing heir data.


Completely multilingual: 7 languages (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

DOWNLOAD hier de DEMO versie

voorraadbeheer (stockbeheer) en facturatie software
Free DOWNLOAD the DEMO version

stock control, inventory and invoicing software


Versie Advanced: 599 EUR

Deze versie bevat de volgende modules :

Beheer klanten.
Voorraadbeheer en inventaris.
Beheer en afdrukken van facturen.
Beheer van bestellingen en afdrukken van bestelbonnen.
Beheer en afdrukken van prijsoffertes.
Beheer en afdrukken van verzendingsnota's, pakbons.
Berekenen van de totalen, BTW, voorschotten, winstmarges, gewichten.


Verzenden van documenten per E-mail
Beheer betalingen
Documenten kopiëren naar andere documenten
Lijsten afdrukken
Historisch overzicht van de laatste verkoopprijzen
Beheer producten


De versie " Advanced " beschikt over dezelfde karakteristieken als de versie "Premium" en biedt volgende extra functionaliteiten:
Het beheer van een groep producten (package)
Het berekenen van winstmarges en afdrukken van grafieken
Basisnetwerk (2 gebruikers)
Kasregister en overzicht van de betalingen
Het beheer van nabestellingen (backorders, picking list)
Opleiding "Facturation-Facturatie" (1 uur)
Automatisch aanmaken van leverancierbestelbonnenCorrector producten- en klantenreferenties
Export van lijsten naar MS Excel (XLS-files)

Vanaf deze versie kan u de module " E-Commerce " aansluiten.

De gebruiker heeft de mogelijkheid een zwaardere versie aan te schaffen zonder zijn gegevens te verliezen.


Meertalig : 7 talen (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

Version Advanced: 599 EUR

Included in the Lite Version :

Customer management.
Stock control and inventoy.
Manage and print your Invoices.
Manage and print your Orders.
Manage and print your Price offers.
Manage and print your Waybills.
Calculate Totals, Taxes, Deposit, Margin, Weight .

Sending documents by E-Mail
Payment management
Copy a document to another
Print the reports
Calculate Products Last-Prices
Product management


The Advanced version has the same characteristics as the Premium version, and also allows users to:

Manage product packages.
Calculate profit margins and print graphics.
The basic network (2 users) is included.
Manage till forms and the summary of payments.
Manage back orders (remainders, picking list).
Complete the 'Easy For You' training (1 hour).
Generate automatic supplier orders.
Correct product and customer references.
Export lists to MS Excel (XLS).
.
Using this version, users can connect to the E-Commerce module.

Users have the option of upgrading to a higher version without losing heir data.


Completely multilingual: 7 languages (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

DOWNLOAD hier de DEMO versie

voorraadbeheer (stockbeheer) en facturatie software
Free DOWNLOAD the DEMO version

stock control, inventory and invoicing software


Versie Pro: 1299 EUR

Deze versie bevat de volgende modules :

Beheer klanten.
Voorraadbeheer en inventaris.
Beheer en afdrukken van facturen.
Beheer van bestellingen en afdrukken van bestelbonnen.
Beheer en afdrukken van prijsoffertes.
Beheer en afdrukken van verzendingsnota's, pakbons.
Berekenen van de totalen, BTW, voorschotten, winstmarges, gewichten.


Verzenden van documenten per E-mail
Beheer betalingen
Documenten kopiëren naar andere documenten
Lijsten afdrukken
Historisch overzicht van de laatste verkoopprijzen
Beheer producten


De versie " Pro " beschikt over dezelfde karakteristieken als de versie "Advanced" en biedt volgende extra functionaliteiten:
Een netwerk voor 5 gebruikersHet beheer van producten per categorie.
Het beheer van samengestelde producten
Het beheer van kredietlimietenHet beheer van productafmetingen
Het archiveren van documenten
De berekening van degressieve verkoopprijzen in functie van hoeveelheden
Het beheer van producten per serienummer of per lot
Het automatisch hergroeperen van documentenHet beheer en afdrukken van barcodes

Meertalig : 7 talen (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

Version Pro: 1299 EUR

Included in the Lite Version :

Customer management.
Stock control and inventoy.
Manage and print your Invoices.
Manage and print your Orders.
Manage and print your Price offers.
Manage and print your Waybills.
Calculate Totals, Taxes, Deposit, Margin, Weight .

Sending documents by E-Mail
Payment management
Copy a document to another
Print the reports
Calculate Products Last-Prices
Product management


The Pro version has the same characteristics as the Advanced version, and also allows users to:

Manage a network of 5 users.
Manage a product category.
Manage compound products.
Manage credit limits.
Manage product measurements.
Save documents.
Calculate degressive sales prices in relation to quantities.
Manage products by serial or batch number.
Automatically group documents.
Manage and print bar codes.

Completely multilingual: 7 languages (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

DOWNLOAD hier de DEMO versie

voorraadbeheer (stockbeheer) en facturatie software
Free DOWNLOAD the DEMO version

stock control, inventory and invoicing software


Module E-Commerce : 599 EUR

Deze module kan toegevoegd worden aan de versie "Advanced" of "Pro" en geeft u de mogelijkheid uw producten voor te stellen of te verkopen via een commerciële website of een catalogus op het Internet :
De producten die werden ingebracht in Facturation-Facturatie worden met één click op uw site geplaatst.
De bestellingen die werden geplaatst via uw site, komen automatisch in Facturation-Facturatie terecht.
De module " E-Commerce " wordt OPEN SOURCE ASP (Code source open) geleverd, en kan dus gepersonaliseerd en, naar keuze, geïnstalleerd worden op uw PC of uw server.Beheer van klanten met toegang via login en paswoordBeheer van het niveau van prijzen (5)
Beheer en bevestiging van bestellingen per e-mailBerekening van totalen, taksen, diverse kostenAutomatische berekening van leveringskosten i.f.v. gewicht en bestemming van de goederenBeheer van beveiligde betalingen via het Internet (www.Paypal.com - www.Ogone.com)
Historiek voor de klant van de bestellingen via het InternetBeheer van de inventaris via het Internet met (vereenvoudigde) voorstelling van al dan niet aantal in stockGeavanceerde zoekfunctie a.d.h.v. trefwoorden op de productenBeheer van categorieën en subcategorieën van producten zonder beperking van het aantal niveausBeheer van kredietlimieten van uw klantenBerekening van degressieve verkoopprijzen in functie van hoeveelheden besteld door de klantAfmetingen en/of kleurenAutomatische afbeelding van promoties
Afbeelding van producten met pop-up (vergrote afbeelding)
Afbeelding van categorieën en subcategorieën
Uitgebreide omschrijving van producten in meerdere talen (7)
Mogelijkheid om geschenken aan te bieden in functie van het totaal bedrag van de aankopen
Mogelijkheid om een korting aan te bieden per tranche van de aankopenAfbeelding van uw verkoopsvoorwaarden
Automatisch opnieuw verzenden van het paswoord aan de klant bij nalatigheid

Meertalig : 7 talen (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

Module E-Commerce : 599 EUR

Thos module goes hand-in-hand with the Advanced or Pro versions and allows users to present or sell products on an e-commerce website or online catalogue:

Products entered into Facturation-Facturatie can be found on your site with just one click.
Orders placed on your site can be found automatically on Facturation-Facturatie.
The e-commerce module is an OPEN SOURCE ASP (free source code) – it can therefore be personalised easily and hosted on either your PC or our server.
Manage customers with access using a login and password.
Manage price levels (5).
Manage and confirm orders by e-mail.
Calculate totals, taxes, miscellaneous charges.
Automatically calculate delivery charges depending on the weight and destination of merchandise.
Manage secure online payments (www.Paypal.com – www.Ogone.com).
Online order history for each customer.
Manage online inventory, with a simplified display of remaining stock (optional).
Advanced product search engine using keywords.
Manage product categories anopub-categories with no limit on the number of levels.
Manage your customers’ credit limit.
Calculate degressive sales prices in relation to quantities order by a customer.
Sizes and/or colours.
Automatically display promotions.
Display product images in pop-up windows (enlarged image).
Display images for categories anopub-categories.
Detailed product description in several languages (7).
Option of offering free girls depending on the total sum of purchases.
Option of offering discounts per purchase range.
Display the terms and conditions of sale.
Automatically send password reminders to customers.

Completely multilingual: 7 languages (FR, NL, EN, SP, IT, DE, PT)

TEST hier de DEMO versie

voorraadbeheer (stockbeheer) en facturatie software
TOUR in the DEMO version

stock control, inventory and invoicing software


Nederlands/Vlaams
English
Français
Español
Italiano
Deutsch
Português

Programmatie op maat, voorraabeheer, stockbeheer, web site desig 17/09/2019
Correctie van de inventaris softwware op 23/09/2019
laatste update de EAVA inventaris op 29/09/2019
Expositie van de commercieel beheer software van facturatie 05/10/2019
Tentoonstelling van de facturering voorraadbeheer en facturatieprogramma software op datum van 23/09/2019
transfert naar boekhouding programma popsy boekhouding software van le 11/10/2019
transfert naar boekhouding programma Ciel boekhouding software van 17/10/2019
barcodes ean13 software boekhouding Cubic software op le 23/10/2019
transfert naar boekhouding programma Bob software le 29/10/2019
Implémentation des fonctionalités de gestion d'economat 04/11/2019
Création de site (sites) internet, Programmatie sur mesure ASP (inventaires) 05/10/2019
laatste update van de software de gestion des stock et inventaire a la date du 29/09/2019
Laatste update van de facturatie en facturatie, stockbeheer, voorraadbeheer software op datum van 10/11/2019
Sortie de la nouvelle version van de software de facturation a la date du 16/11/2019
Nieuw version from the invoice (invoicing) software and billing management date from 16/11/2019
laatste update van de software de facturation, d'inventaire et de gestion commerciale le 10/11/2019
Correctie from the stock control and inventory software on date 23/09/2019
TBY22/11/2019FORE YOU BU28/11/2019 update fakturierung, invoing and bill management software on date 10/11/2019
Nieuwe versie van de programma facturatie en inventaris voorraadbeheer en pakbon software op datum van 16/11/2019
Business Software International BVBA (BSI) werd onlangs failliet verklaard 04/12/2019
Even, Laatste update van de software stockbeheer, facturatie inventaris en pakbons op datum 29/09/2019
Correctie van de voorraadbeheer software op datum van 23/09/2019

Nos autres noms de domaines

B.A.R.O.N. bvba - Software - Programmatie op maat

Info voor Data gebruikers Business Software International BVBA (BSI) werd onlangs failliet verklaard. Zie staatsblad van 3/10/07 (p78).

voorraadbeheer software

Software, sales management, stockbaheer en facturatie software, facturatieprogramma , import en export excel.

voorraadbeheer facturatie inventaris software

 

De basisversie is GRATIS voor facturatie.
Inderdaad, u kan de basisversie gratis (*) gebruiken zonder tijdsbeperking. De eerste maand is de basisversie "Full-Options" geleverd, wat u een volledige evaluatie van de verschillende modules toelaat. Inclusief in de Lite Versie : facturatie software Klanten- en leveranciersbeheer Productenbeheer Documentenbeheer met afdrukken van facturen, prijsoffertes, verzendingsnotas, bestelbons. Berekenen van de totalen, BTW, voorschotten, winstmarges, gewichten. Een document opmaken met vraag maar 6 muisklikken Opmaak en afdrukken van facturen en andere documenten in alleen maar 6 klikken met de muis. bevat verschillende MODULES. Koop enkel de modules die u nodig heeft, zo kan u voor een lage prijs een op maat gemaakt programma verkrijgen. U kan het programma aanpassen in functie van uw budget. De voorraadbeheer beheert de BETALINGEN Het betalingsbeheer laat op elk ogenblik toe de onbetaalde documenten (facturen) of de debiteuren te visualiseren format en verstuurt zijn documenten per E-Mail (html).stockbeheer voorraad beheer. Inderdaad, met een simpele klik genereert Easy alle documenten (bestellingen, facturen, offertes,…) in HTML formaat en verstuurt ze per E-Mail. Easy vindt de LAATSTE PRIJS terug. Bij een verkoop van een product toont Easy u de laatste prijs die toegepast werd voor de persoon in kwestie. Bij aankoop van een product toont Easy u de laatste prijs die facturatie software toegepast werd door de leverancier. bereken de opbrengstmarges. Tijdens het ingeven van de producten in een document berekent Easy de gedetailleerde winstmarge van het product. Ook de gemiddelde winstmarge wordt berekend.facturatie software Omdat vanop afstand kan beheerd worden via INTERNET ! Inderdaad, Easy is een facturatieprogramma volledig gebaseerd op het Client-Server systeem. Omdat de bijzondere TAKSEN beheert. berekent automatisch de Recupel, Reprobel taksen enz… beheert de samengestelde producten. Het stockbeheer kan functioneren/werken op basis van samengestelde of gefabriceerde producten. bereken de commissie naar de verkopers. laat u toe de percentage van de commissie per product en per verkoper intebrengen.Dilbeek, Brussel, Antwerpen, Gent. Een lijst stockbeheer laat u toe de commissies per verkoper en product of klant te berekenen en te visualiseren. bevaat een taakplanner. De taakplanner laat het toe om documenten automatisch te genereren en uit te printen zoals : facturen voor abonnementen, facturen voor het onderhoud,facturatie software web-hosting, enz… En dit periodiek (dagelijks, wekelijks, maandelijks, trimestrieel, jaarlijks) voor een selectie van klanten of leveranciers naargelang bepaalde specificaties.de stockbeheer bestaat al sinds 1992 ! Een DOS versie van Easy is gecommercialiseerd in 1992 en is nu beschikbaar in Windows versie. Stock control and bill management. The Lite version is

Link

search engine google COM
search engine google NL
search engine google BE
search engine Yahoo
Home page MSN Belgie
Home page MSN Nederland
Home page MSN Microsoft
 

Facturatie Business Programs :
Deze software , inventaris en sales management, facturering voor veel bedrijven, zoals :
Mechanic (natuurkunde, stromingsleer) System Administrator Analyst Hoofd Commerciële Graphic Designer Project Engineer Integrator Programmeur Webmaster De beroepen van de ambachtelijke Naaister Cook meubelmaker factor instrument Ijzerwerker op goud maker Müllner bouwsector Architect Tiler Carpenter Elektricien Dakdekker Chauffagiste Builders Carpenter huisschilder Loodgieter Staffeur ornamentists maat van stenen Glaszetter van de Ambachten Security Officer Veiligheid Militaire Firefighter van de artistieke beroepen Acteur Zanger Acteur Dancer Make-up Artist Musicus Producer directeur De beeldhouwer van de beroepen in de gezondheidszorg zorg acupuncturist Help allergoloog Chirurg Plastisch chirurg Tandarts Tandarts Dermatoloog gastro-enteroloog OT Gynaecoloog OBGYN Nurse Kinesitherapeut homeopaten Laborantin Logopedist Masseur Huisarts Medisch onderzoeker Neuroloog Neuro-psychiater Voedingsdeskundige Opticien Oogarts Pediatric logopedist Osteopaat Pedicures Apotheker leraar lichamelijke opvoeding Psychiater Psycholoog Psychoanalyticus Psychomotorische Bonesetter bewegingsbeïnvloeding opnieuw Uroloog Seksuoloog Veterinair Beroepen van het terrein Agronomist Farmer Farmer Beekeeper fokker hovenier Kweker Vigneron Navigator Diver Fisherman Blacksmith Sabotier Taillandier Maat Slager Bakker Slager Kassier Chausseur wijn verkopen Schoenmaker cuisiniste Ober van koffie Grocer Merchandiser Bloemist Kaas Dairy Delivery Man Boekwinkel Fisher Opticien Patisserie Catering De Verkoper business van het bedrijf Provisioner Koper aministration en financieel directeur Human Resources Director van Accounting Controller Management logistiek medewerker Verkoper qualiticien secretaris van de Trades Industry Sales Engineer Juridische loopbaan van qualiticien Transport Driver van de buschauffeur van de Zwaargewicht hoofd kabelbaan Trades Toerisme Facilitator Consultant Engineering directeur van het toerisme en cultureel toerisme een kantoor van Forfaitiste Hotelhouder gids-tolk-restaurateur van de talen en schriftelijke Acteur Verhalenverteller Zanger Acteur Schrijver Book Review Editor Printer Linguist Vertaler en tolk Journalist Andere trades opslaghouder Fotograaf codes EAN13 bars, 39-Facturatie Facturatie
Business Programs for Mechanic (physicist, mechanics of the fluids) ERP (Entreprise Ressource Planning) System administrator Analyst Head of Commercial project Computer graphics expert Engineer Intégrateur Programmer Webmaster trades of the craft industry Dressmaker Cook Cabinetmaker Factor of instrument or violin maker Ironworker Modiste trades of the building Architect Tile-layer Carpenter Chauffagiste Roofer Electrician Mason Carpenter House painter Plumber Staffeur Ornemaniste Mason stones Glazier trades of safety Military Agent of safety Fireman artistic trades Actor Singer Actor Dancer Make-up man Director Musician Painter Realizer Sculptor trades of health Acupuncturist Nurse's aide Allergist plastic Dental surgeon Surgeon Dentist Dermatologist Ergothérapeute Gastroentérologue Gynaecologist Gynaecologist obstetrician Homeopath Male nurse Kinesitherapist Laboratory assistant Logopède Masseur General practitioner Medical examiner Neurologist Neuropsychiatrist Nutritionniste Ophtalmologist Optician Speech therapist Osteopath Pediatrist Pharmacien physical Professor of education Psychanalyste Psychological Psychiatrist Psychomotricien Rebouteux Rééducateur Sexologue Veterinary Urologist the trades of the ground Agriculteur Agronomist Bee-keeper Farmer Landscape gardener Stockbreeder Nursery gardener Vine grower Fishing Navigator pedicurepedicures Diver Blacksmith Sabotier Taillandier Tailleur Butcher Baker Cash clerk Caviste Charcutier Commercial Shoemaker Shoe-maker Cuisiniste Garçon of coffee Épicier Window dresser Cheese-making Florist Dairy Bookseller Deliveryman Optician Pastrycook Fishmonger Delicatessen Salesman the trades of the company Acheteur Directing Supplier Aministratif and Directing Financier of Human Resources Accountant Management auditor Logisticien Quality control engineer Secretary Salesman the trades of industry Commercial Engineer Qualiticien Lawyer the trades of Chauffeur transport of bus Chauffeur of weight-heavy Chef of Funicular Train the trades of Animateur tourism Consulting in tourist and cultural engineering Directeur of an office Guide-interpret Métiers Hotel-restorer of the languages and writing Acteur Singer Actor Storyteller Criticizes literary Écrivain Editor Printer Linguist Translator and Interprets Other trades Journaliste Storekeeper Photographer barcodes ean13 - ERP (Entreprise Ressource Planning)